سلام

امروز هوا محشره

عالی

نم نم باران

صبح وقتی قدم زنان میومدم و کم کم هوا را مزمزه میکردم

لابلای بوی گل و بارون یه بوی خوب وانیل هم پیچیده بود

یک شیرینی پزی بزرگ توی خیابون بود که اون وقت صبح بوی وانیل را قاطی بوی بهار کرده بود

و عجیب حالم را خوب کرد

باحال خوب داشتم به آقای دکتر فکر میکردم که شماره اش افتاد روی گوشیم

فکر میکنید معجزه چیه؟

همین که خداوند در یک لحظه چنان آدم را غرق لذت میکنه که فقط احساس خوشبختی توی دلش موج بزنه ....
پ ن 1 : امشب با خواهر میریم عروسی

پ ن 2 : دیشب کرم ضد آفتابم را پدر برایم خرید

پ ن 3 : چقدر ساده میشود شاد بود

پ ن 4 : امروز تمیز کاری نکردم

منبع : روزانه های یک تریکو تیلو مانیایانم نم باران منبع : روزانه های یک تریکو تیلو مانیایانم نم باران منبع : روزانه های یک تریکو تیلو مانیایانم نم باران منبع : روزانه های یک تریکو تیلو مانیایانم نم باران منبع : روزانه های یک تریکو تیلو مانیایانم نم باران
برچسب ها :